Mozaikový stolík

Tento stolík je lepený z malých mini obkladových bielych a čiernych kamienkov. V strede je pestrá paleta kvietkov, ktoré sú ručne modelované z hliny, vypálené, naglazované..